ΚΩΔΙΚΟΣ: 200360

  • Είδος: Κοντάρι σφουγγαρίστρας μεταλικό