ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία ΛΙΝΕΤΑ με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον, και λόγω του ότι ένα μέρος των παραγόμενων προϊόντων της προορίζονται για τη συσκευασία τροφίμων, ακολουθεί σύγχρονους και ασφαλείς τρόπους παραγωγής, φιλικούς προς το περιβάλλον.

Πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ISO:22000:2005 εφαρμόζει με συνέπεια τις αρχές του συστήματος διαχείρισης τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και στον τομέα της εμπορίας.

Όλες οι Ά ύλες μας διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ενώ και τα μελάνια εκτυπώσεων που χρησιμοποιούμε είναι νέας γενιάς, με βάση το νερό, απαλλαγμένα από διαλυτικά, βαρέα μέταλλα και άλλες βλαβερές ουσίες, απόλυτα συμβατά με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και φιλικά προς το περιβάλλον.

Στόχος μας είναι να εξελίσσουμε διαρκώς την παραγωγική μας διαδικασία παραμένοντας προσηλωμένοι στις αρχές της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.