ΚΩΔΙΚΟΣ: 210300

  • Ποσότητα: 100 Τεμάχια ανα Πακέτο
  • Φύλλα: 2
  • Είδος: ΖΙΚ-ΖΑΚ
  • Κιβώτιο: 20 Πακέτα