Σκόνη πλυντηρίου υψηλής απόδοσης, χαμηλού αφρισμού. Περιέχει γκάμα ενζύμων για την απομάκρυνση λεκέδων. Κατάλληλο για πλύσεις σε όλες τις θερμοκρασίες, με αποτελεσματικές λευκαντικές ουσίες και αποσκληρυντικούς παράγοντες.

ΚΩΔΙΚΟΣ: LC – 30.08.010